Foreningen Badeanstaltens venner
Badeanstaltens venner  -  Silkeborg
 
Foreningen
Forsiden > Foreningen  


Foreningen Badeanstaltens Venner

Bestyrelsen 2019 består af:

 
Jette Lyngholm
formand
tlf. 40281178
Lars F. Christensen
næstformand
Helge Bay
kasserer
tlf. 30342036
Brian Wiuff
medlemslister
tlf. 21421474
Marie-Louise Andersen
arrangementer
 
 
René Andersen
suppleant
Ingild Felding
revisor
Lis Ibsen
revisorsuppleant

 

Foreningens opgaver

Foreningen støtter bevarelsen af Badeanstalten i Silkeborg. I vedtægterne står der:

"Foreningens formål er med alle lovlige midler at arbejde for bevarelse af den kommunale varmtvandsbadeanstalt i Hostrupsgade 41, Silkeborg, samt ved enhver given lejlighed at påvirke bevilgende myndigheder med henblik på bevarelse af anlægget. Derudover arbejdes for bibeholdelse af de lokaliteter, hvori dette er indrettet, og påse at renoveringer og moderniseringer foretages så nænsomt som muligt, idet det findes, at lokaliteterne er af høj kulturhistorisk værdig."

Generalforsamling

Der holdes årlig generalforsamling senest i april måned. Generalforsamlingen annonceres senest 4 uger før ved opslag i Badeanstalten, samt på hjemmesiden.
 


Fra generalforsamlingen 2017, der som sædvanlig blev afholdt under hyggelige former.

 
Foreningens referater, vedtægter m.m.

Find dokumenter under Foreningen > Dokumenter.

 


Til top

 

 
© Dampen.DK
  Opdateret: 09.09.19