Logo
  
 
Generalforamling 2020 - AFLYST
Nyhed 0072  

 

Generalforamling 2020 - AFLYST

 
25.03.20 - opd. 20.09.20
Generalforsamlingen (GF) er aflyst indtil 2021 på grund af corona.

Bestyrelsen har svært ved at se, at generalforsamlingen kan gennemføres forsvarligt i Badeanstalten pga. pladsbegrænsningerne. Bestyrelsen ser heller ikke nogen mulighed for at kombinerer mødet med et bad, da vi i så fald skulle finde lokaler andetsteds.

Da bestyrelsen desuden ikke forventer det sædvanlige fremmøde, er det valgt, at vi aflyser/udskyder generalforsamling til 2021 som force majeure.

Vi beklager afsavnet af mødet og gratis bad og håber på forståelse. Vi melder en ny dato ud for generalforsamling når det bliver muligt.

Regnskaber for både 2019 og 2020 vil blive fremlagt til godkendelse på kommende GF.


Formand Jette taler til generalforsamling d. 27/4-2019.

 
Indkaldelse efter vedtægterne

Generalforsamlingen forventes at blive afholdt i Badeanstaltens lokaler.
Tidspunkt offentliggøres 4 uger før. (Se ovenfor).

For at deltage skal du have betalt kontingent for 2020 (Gøres via bank eller Mobilepay).
Se hvordan under "Kontingentindbetaling".

 
Dagsorden ifølge Vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Økonomi
  5. Indkomne forslag (Forslag skal indsendes senest 14 dage før til bestyrelsen)
  6. Valg til bestyrelsen
    På valg er Jette Lyngholm, Brian Wiuff og Marie-Louise Klarskov
  7. Valg af suppleant, revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt.

 

Generalforsamlingen plejer at slutte med et mindre tragtement og lidt at drikke, men måske må vi dennegang nøjes med det sidste.

 
På forhåbentlig snarlig gensyn i badet!
/Bestyrelsen

 


Tidligere generalforsamling:
 

Her har kunderne ikke noget tøj på

TV-MidtVest viser indslag fra Badeanstalten i Silkeborg i et godt portræt, optaget lige før coronaen lukkede badet (13.03.20)

Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen (GF) blev afholdt lørdag d. 27/4 - 2019 i Badeanstalten.
(15.04.19)
Gå til menuen øverst til venstre

Til top

 

 
© Dampen.DK