Logo
  
 
Generalforamling 2019
Nyhed 0065  


Efter fire år takkede Kirsten Jensen af fra bestyrelsesarbejdet.

 

Generalforsamling 2019

 
15.04.19 (opdateret d. 08.05.20)
Generalforsamlingen blev afholdt d. 27/4 kl. 10 i Badeanstalten.

 
Foreningen afholdt årets Generalforsamlinge i Badeanstaltens lokaler, hvor der var en god stemning. Kasserer Helge Bay blev genvalgt og suppleant Lars F. Christensen kom ind i bestyrelsen i stedet for Kirsten Jensen, der valgte at takke af efter fire år i bestyrelsen.

Formanden takkede Kirsten for indsatsen med en kurv.

Der var ingen andre særlige punkter på dagsordenen, ligesom der ikke var indsendt nogen forslag. Mødet sluttede i god ro og orden.

 

 

 
Dagsorden fulgte Vedtægterne og så således ud:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Økonomi
 5. Indkomne forslag
  Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag
 6. Valg til bestyrelsen
  På valg er Helge Bay og Kirsten Hansen:
  Helge Bay ønsker genvalg
  Kirsten Hansen ønsker ikke genvalg
 7. Valg af suppleant, revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt.

 

Generalforsamlingen sluttede med et mindre tragtement og lidt at drikke.

 
På gensyn i badet!

/Bestyrelsen

 


Tidligere generalforsamling:
 

Julebad med gløgg og æbleskiver

Julearrangement lørdag den 24.11.2018 kl. 10-12 i Badeanstalten med julebad og juleguf. (17.11.18)
Gå til menuen øverst til venstre

Til top

 

 
© Dampen.DK