Logo
  
 
Generalforsamling 2017
Nyhed 0055  


Generalforsamlingen blev som sædvanlig afholdt under hyggelige rammer.
Tv. bademester Per Hansen dirigent, samt fra bestyrelsen formand Jon Stage med kasket, bestyrelsesmedlem Kirsten Hansen fra siden og Brian Wiuff th.

 

Generalforsamling 2017

 
23.04.17   (opdateret 11.05.20)
15 friske medlemmer mødte op til årets "GF" d. 18. marts. De blev ikke bare begavet med et dejligt morgenbad, se længere nede.

Årest generalforsamling blev afholdt i en god stemning, efter at de fleste havde fået et dampbad. Bademesteren påtog sig hvervet som dirigent og gennemførte mødet med vanlig ro.

Formandens beretning

Formanden Jon Stage takkede Badets ansatte og bestyrelsen for et godt år for foreningen. Arrangementerne i 2016 blev beskrevet, specielt det genoplivede ”Kulturelt Fodbad” som var en succes. Han fortalte om den støtte og fremgang med nye medlemmer som foreningen oplevede. Medlemstallet er nu på 97 betalende medlemmer. Desuden viser de mange dynamiske likes fra Facebook en stor interesse for stedet.

Jon berettede også om mysteriet om de forsvundne foreningsmapper, som i foråret 2016 blev afleveret af den tidligere formand i badet, og som efterfølgende blev væk. Tabet er dog til at overse da de vigtigste dokumenter findes digitalt. Det er mest foreningens historie vi mangler, men vi håber stadig de dukker op. Formanden sluttede af med at melde om et roligt år uden frygt for nedskæringer eller lukning.


Økonomi

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for 2016. Resultatet er fortsat opadgående efter et dyk i 2014. Desværre fik vi en påtegning af revisor, da der manglede et bilag for indbetalt sponsorstøtte til Badeanstaltens Erhvervsklub. Årsagen har vist sig at være at Badet (og dermed kommunen) kun udsteder kvitteringer igennem EAN-systemet, som vores forening ikke er tilsluttet. Bilaget er derfor i stedet blevet en bankudskrift, der dokumenterer overførslen. Regnskabet blev derefter godkendt.

Foreningen har siden 2015 bidraget med 5000 kr. om året til Badeanstaltens Erhvervsklub. Derved går ca. halvdelen af det indbetalte kontingent til støtte til badets fortsatte drift, mens bestyrelsen bruger resten til arrangementer og løbende udgifter. Regnskabet kan findes på hjemmesiden under foreningens dokumenter.


Medlemsliste

Brian Wiuff styrer medlemslisten sammen med Helge Bay. De melder om fremgang i at få medlemslisten til at fungere sammen med udsendelse af opkrævninger og kvitteringer, ligesom listen giver et godt overblik over medlemmerne. Desværre har det ikke være uden startproblemer, da vi er kommet til at udsende mails ved en fejl, hvilket gav nogen forvirring hos enkelte medlemmer. Det beklager vi.

Valg til bestyrelsen

På valg til bestyrelsen var Jette Lyngholm, Kirsten Jensen og Helge Bay. Der var ingen andre der ønskede valg, så de blev genvalgt for to år.

På valg til suppleant opstillede Marie Louise Klarskov og Lars Christensen. Marie Louise Klarskov blev genvalgt ved skriftlig afstemning med 11 stemmer imod 4.

Revisor og revisorsuppleant genopstillede og blev genvalgt.

Eventuelt

Et medlem satte spørgsmål til om kontingentet var for lavt ift. hvad man får som medlem. Dette blev diskuteret for og imod. Den grundlæggende holdning var at der ikke var hverken grund til- eller behov for at sætte kontingentet op. Stemningen var at det var bedre at hverve nye medlemmer frem for at sætte kontingentet op.

Kassereren mindede om at kontingentstigninger skal stilles som forslag inden generalforsamlingen for at blive behandlet, og at det en dag kan blive nødvendigt som følge af en pristalsregulering.

Dirigenten Per Hansen, der til dagtigt er chef for badet, sluttede mødet af med en beretning fra Badeanstaltens drift. Han berettede om at Badeanstaltens fremtid nu ser meget lys ud. Ifølge Per er truslen om nedlæggelse nu langt ude i horisonten.

Efter mødet!

Badeanstalten inviterede derefter til en let frokost på restaurant Zorba! Foreningens deltagere var meget glade og taknemlige for denne flotte gestus.

Selv om vi før har fået en sandwish, så var dette noget ud over det sædvanlige. Alle hyggede sig bravt. Tak for det!

 
/HB - kilde: Generalforsamlingsreferat 2017

 

Generalforsamlingen 2017. Collage lavet af bestyrelsesmedlem Kirsten Jensen
 


Andre nyheder:

Karbad er godt for huden

Et karbad er langt sundere for huden end et kort brusebad.
(28.12.16)
Gå til menuen øverst til venstre

Til top

 

 
© Dampen.DK
  Opdateret 25.04.17