Logo
  
 
Generalforsamling 2016
Nyhed 0048  


Generalforsamlingen blev holdt i badets lokaler.
 

Generalforsamling 2016

 
01.05.16
Generalforsamlingen trak fulde huse i badet med mange genindmeldelser -
lørdag d. 5/3-2016

Generalforsamlingen havde trukke mange af badets faste brugere af huse. Folk sad og stod tæt i de hyggelige lokaler. Badets inspektør Per Hansen blev valgt til dirigent og formanden aflagde sin beretning uden indvendinger.

Regnskab

Regnskabet blev fremlagt og godkendt. Foreningen havde i 2015 besluttet at støtte Badeanstalten med et sponsorat på 5000 kr. Resultatet blev dog stadig positivt med et plus på godt 1000 kr.

Valg

Der var ingen forslag, så man gik straks videre til valg af bestyrelse. Jon Stage og Knud Erik Sørensen var på valg. Desuden stillede Brian Wiuff op til valg. Dirigenten afholdt derfor en skriftlig afstemning. Resultatet blev at Jon Stage og Brian Wiuff blev valgt til bestyrelsen.

Den ny bestyrelse

Bestyrelsen består herefter af Jon Stage, Brian Wiuff, Kirsten Jensen, Jette Lyngholm og Helge Bay. Til suppleant blev Marie-Louise Klarskav genvalgt, ligesom revisor Ingild Felding og revisorsuppleant Lis Ibsen.

Referat 2016

Læs referatet under Foreningen > Dokumenter.

Uden for referat var der flere medlemmer der gav udtryk for et ønske om at der blev strammet op på håndteringen af medlemskaber med fastholdelse og hvervning af nye medlemmer, hvilket den nye bestyrelse tog til sig.

Efter generalforsamlingen bød Badeanstalten på sandvich og lidt at drikke.

Bestyrelsen takker Knud Erik for hans store indsats for foreningen og badet igennem de sidste 6 år. Ikke bare som formand - men også for hans store arbejdesindsats for badets overlevelse.

 

Første møde i den ny bestyrelse 2016

Billedtekst
Første møde i den nye bestyrelse d. 04.04.2016, hvor bestyrelsens roller blev fordelt og opgaverne for året planlagt. Det er særligt medlemsregistrering og fastholdelse af medlemmer der kommer i fokus.

Læs mere om foreningen og dens bestyrelse her: > Foreningen
 

/Bestyrelsen

 


Tidligere nyheder:
 

Julebad med Local Vocal

Julearrangementet lørdag den 28/11 blev en hyggelig succes. (15.10.15)
Gå til menuen øverst til venstre

Til top

 

 
© Dampen.DK